Kommentaarid (2)

Võit! Tallinn ei küsi lasteaia kohatasu kuni aprilli lõpuni

Tunnustan väga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna linnavolikogu fraktsiooni ja selle juhti Rainer Vakrat, kes tõstatasid perede lasteaia kohatasust vabastamise küsimuse (loe lähemalt siit) ja saavutasid selles ka edu – linnavalitsus tegi täna otsuse lasteaia kohatasu kuni aprilli kuu lõpuni mitte küsida. Siit ka Tallinnale oluline õppetund – lasteaia kohatasude osas tegid mitmed teised Eesti omavalitsused (näiteks Tartu ja Pärnu) otsused märksa operatiivsemalt. Ei ole mõtet edasi lükata seda, mis nagunii tuleb ära teha. 

Koolilapsed said koolilõunad

Tunnustame ka seda, et Tallinna koolilastele on tagatud võimalus vajadusel saada sooja koolitoitu. Ka siin jäi linnavalitsus probleemi märkamise ja lahendamisega hiljaks, kuid tänaseks on probleemiga tegeletud. Tõsi, tuleb analüüsida, kas praegune lahendus, kus pered peavad ise toidule järele minema, on adekvaatne, kui palume inimestel kodus püsida. Kas linnal siiski ei oleks võimalik viia koolilõunaid abivajavatele lastele koju – loomulikult kontaktivabalt? Minu kolleegid Maris Sild ja Joosep Vimm on sellest pikemalt kirjutanud siin. 

On kaks väga olulist sihtrühma, kellega linn ei ole piisavalt tegelenud ja kellele ei ole antud piisavalt selgeid sõnumeid. 

Eakad vajavad lisatähelepanu

Esiteks, eakad, eriti üksinda elavad eakad, kes vajavad täna linnapoolset täiendavat toetust selle kriisiga toime tulemisel. Kiireimas korras on vaja leida lahendused, kuidas aidata eakatel inimestel saada kätte toidukaupu. Hetkel ei ole väga paljudel eakatel inimestel, eriti üksikutel pensionäridel teist valikut, kui jätkuvalt külastada toidupoodi.

Siin peab linn näitama üles märksa suuremat nutikust ja leidlikust, kasutama ära seda, et paljudel linna töötajatel ei ole võimalik oma põhitööd teha (näiteks asutuste sulgemise tõttu) ning seega on linnal olemas ressursse, mida kasutada eakate inimeste aitamisel.

Tallinn peab esindama oma ettevõtjaid

Teiseks, Tallinna ettevõtjad. Taas tuleb tunnustada Tartut, kes on kogu selle kriisi ajal olnud Tallinnast kaks sammu ees. Tartu kogub oma ettevõtjatelt tagasisidet, kuidas eriolukord neid mõjutab, et seda süstematiseerida ning valitsusele edastada. Ka Tallinn, kus toodetakse üle pool Eesti SKT-st peab oma ettevõtluskogukonda tõhusalt esindama. Hetkel ei ole kuulda olnud, et linnavalitsus üldse selle probleemiga tegeleks.

Praegune kriis puudutab väga paljusid kui mitte enamikke ettevõtjaid – osade ekspertide hinnangul võib koroonaviirus tuua kaasa sügavama majanduskriisi kui oli aastatel 2008-2009. Peame neid hoiatusi võtma ülitõsiselt ja mõtlema kõigiti sellele, kuidas oma ettevõtjaid toetada.

Vaja on pikemat plaani

Kolmandaks, peab linnavalitsus hakkama mõtlema mitu sammu ette. Mis saab siis, kui see kriis kestab väga pikka aega? Mis saab, kui haigestunute arv Eestis hakkab kiirelt kasvama? Kuidas on siis tagatud linna elutähtsate teenuste – nagu veevarustus, prügivedu, ühistransport - toimimine? Ühtlasi on vaja linnal tegutseda, kuidas tagada linna haiglatele isikukaitsevahendid ning valmistuda selleks, kus arstiabi vajadus suureneb oluliselt. 


Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (2)
See on väga hea, et sellised asjad lahendusi leiavad. Aga nt on mul üks tuttav noor naisterahvas, kellel on tõsine diabeet. Töötab kohvikus ja elab üksi üürikas. Mis on talle lahenduseks? Pragu tean, et käib tööl hirmuga pooleks, sest üüri on vaja masta. Kuigi ta on riskirühmas ja klienditeenindusest peaks hetkel kaugelt mööda käima. Kas sellistele inimestele on äkki mingi lahendus, mida ta lihtsalt ei tea? Mari · 18. märts 2020
Väga õige otsus! Kahjuks leidub ka lapsevanemaid, kellele pole jätkunud lasteaiakohta (3a laps) ning tasuda tuleb riiklikutest lasteaedadest 5 korda suuremaid kohatasusid. Jätan oma lapse koju, kuid pean siiski maksma 450 eur kuus miinus linna toestus 183 eur. Ei ole kuigi väike summa. Mariliis · 18. märts 2020