Kommenteeri

Diginomaadide viisa on hea mõte

Riigikogus oli täna Välismaalaste muutmise seaduse eelnõu arutelu. Eelnõuga luuakse diginomaadi viisa, mis võimaldaks Eestis viisa alusel töötada inimestel, kelle töö ei sõltu sellest, kus nad parasjagu asuvad. Minu meelest on see väga hea mõte ning ütlesin seda täna Riigikogus esimesel lugemisel.
See eelnõu on mahukas ja mitmetahuline ja kindlasti tuleks väga tähelepanelikult suhtuda nendesse märkustesse, mida on teinud tööandjad ja arvestada seda, et tööjõupuudus on Eesti ettevõtjate jaoks oluline probleem. Terviktekst vajab kindlasti täiendavat analüüsi ja erinevate osapoolte ärakuulamist. 

Aga mida kindlasti peab ütlema, on see, et diginomaadi viisa loomise algatus on väga tervitatav.

Praeguses üleilmastunud maailmas iseloomustab inimesi mobiilsus ja hargmaisus. Neil on ühel ja samal ajal sidemeid mitmes riigis – nad võivad elada ühes riigis, töötada teistes riikides ja viibida pikemat aega veel muudes riikides.

Maailmas ja Eestis on üha enam neid inimesi, kelle töö saab tehtud suures osas üle interneti või täielikult üle interneti ja kes ei sõltu oma töös füüsilisest asukohast. Palju rohkem on neid inimesi, kes tahaksid ja võiksid tulevikus sel viisil tööd teha.'

Selle eelnõuga luuakse diginomaadi viisa, mis võimaldab Eestis viisa alusel töötada inimestel, kelle töö ei sõltu sellest, kus nad parasjagu asuvad. 

Teised riigid ei ole sellist praktikat rakendanud. Loodetavasti Eesti otsus ja eeskuju innustab ka teisi riike sarnaseid võimalusi looma, et ka Eesti kodanikel oleks võimalik samadel alustel töötada teistes riikides.

Võib-olla vanematele kolleegidele nimed Katri Kats ja Juhani Särglep ei ütle nii palju, aga neid ja teisi sarnaseid töötegijaid Eestis on, kes võiksid olla sellisest võimalusest huvitatud. 

Uued vabadused loovad uusi võimalusi ja ettevõtlikud inimesed loovad jälle uut väärtust neid võimalusi kasutades.

Ma loodan, et eelnõu arutelu ja menetlus tuleb konstruktiivne, sest tegelikult meil on vaja pidevalt uusi mõtteid, mis arendaksid meie e-riiki edasi ja viiksid seda valdkonda edasi. 

Lisa kommentaar

Email again: