Kommenteeri

Uus koalitsioonilepe on EKRE ja Isamaa nägu 

Avalikkusele on nüüdseks juba mitu nädalat räägitud, et ega midagi hullu ju selle EKRE-ga ei juhtu, oodaku kõik ära koalitsioonilepe, see tuleb väga hea dokument. Mina kahjuks selles leppes mingit plaani Eesti jõukamaks muutmiseks ei näe. Inimeste sissetulekute, palkade ja pensionide suurendamiseks samuti mitte.


Küll leiab leppest ohtlikku populismi rahvahääletuste ja -algatuste seadustamise näol ning soovi diskrimineerida Eestis elavaid seksuaalvähemusi. Vaesuses elavatele eakatele see lepe mingit konkreetset lahendust ei paku ja on üldse väga üldsõnaline.

Vene kogukonda peaks murelikuks tegema selgete seisukohtade puudumine õppekeele tuleviku osas. Näib nii, et eestikeelsele haridusele otsustati siiski üle minna, aga kirja seda nii otsesõnu ei ole pandud. 

Väga ümar tekst

Üldiselt on tegemist kohutavalt ümara leppega. "Peame vajalikuks", "peame tähtsaks", "analüüsime. Neid punkte võiks vabalt leppesse ka mitte panna. Oleks rohkem sisu tähemärgi kohta.

Aga küllap sooviti võimalikult paljudele sihtrühmadele öelda, et "näete, oleme teie peale mõelnud".  Kuid nii laialivalguvad sõnastused tähendavad muidugi seda, et igaüks saab tõlgendada neid nii, nagu soovivad.

Isamaa ja EKRE on saanud palju, Keskerakond hämmastavalt vähe

Mis puudutab lubadusi, siis Isamaa ja EKRE on mõlemad saanud endale suuri ja olulisi asju leppesse sisse. Keskerakonna puhul seda ei näe.  

Samasoolised pered koligu Kanadasse

EKRE saab võimaluse igaveseks ajaks paika panna, et Eestis mitte kunagi mitte mingeid muid peresid kui heteroperekonnad seaduse ees võrdsena ei tunnustada. See kirjutatakse põhiseadusesse.

II pensionisammas läheb

Isamaa sai II pensionisamba osas kõik, millest unistas (õigemini, millest Isamaa rahastajad unistasid). Teine pensionisammas ja ühes sellega Eesti senine pensionisüsteem lõhutakse, midagi arukat asemele ei pakuta. 

100-eurost pensionitõusu ei tule

100-eurost erakorralist pensionitõusu ei tule. On kirjas, et püütakse ära teha erakorraline pensionitõus. Aga kui suur, mis ajaks jne. Täpsustamata. Ometi kogus Keskerakond erakorralise 100-eurose pensionitõusu toetuseks kogu suve üle Eestimaa allkirju. 

Vene koolide osas selgusetus

Ainus, mida ilmselt proovitakse võiduna näidata, on see, et leppes ei ole otsesõnu kirjas, et venekeelsed koolid lähevad üle eestikeelsele õppele. Aga seal ei ole kirjas ka vastupidist. 

Mina ei saa täpselt aru, mida tähendab lause: "töötame välja eestikeelse hariduse arendamise plaani, mis võimaldab lastel jätkata oma õpinguid eesti keeles." Kõlab natuke nagu eestikeelsele haridusele üleminek, aga tuleks ära oodata, kuidas koalitsiooni osapooled seda tõlgendavad.  

Tühjad sõnad sidusa ühiskonna kohta

Lepe algab ilusate sõnadega, kuidas Eestis "austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi", valitsuse eesmärk on "esindada kõiki Eestimaa inimesi", edendatakse "sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda", taunitakse "resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat".

Need sõnad ei maksa muidugi midagi. EKRE liidrid käitusid nende põhimõtete ja väärtuste vastaselt enne valimisi ja ei ole oma retoorikat ja väärtuseid kuidagi muutnud. Arvata võib, et abielu puudutava rahvahääletuse eel ja ajal näeme tüüpilist viha õhutamist.

Mõned head asjad on ka - null-eelarve ja rattateed

Toredaid punkte on leppes muidugi ka. Eelarve laiapõhjaline revisjon või siis null-eelarve idee on jõudnud leppesse, tobe poliitilise välireklaami keeld kaotatakse, deklareeritakse soovi minna üle rohelisemale majandusele.  

Huvitav on ka see, et Linnahalli konkreetselt uus lepe ei maini, kuigi see eelmise Ratase valitsuse leppes oli ja töö selle renoveerimise nimel nagu käib. Mingil põhjusel on  konkreetselt selle projekti mainimisest leppes loobutud.  

EKRE poliitikut on varem väga teravalt rahvusvahelisi arhitektuuripreemiaid saanud Linnahalli rünnanud, kui "inetut peletist". 

Üks minu poolt Keskerakonna programmi pakutud lause on jõudnud ka koalitsioonileppesse: "Toetame omavalitsusi jalgrattastrateegiate loomisel ja elluviimisel."

Selle üle on muidugi väga hea meel. 

Lisa kommentaar

Email again: